Saveti - Advice

Saveti stomatologa

Bar jednom goišnje treba posetiti stomatologa radi kontrole stanja zuba i mekih tkiva usne duplje.

Pregled uz dobronamerne savete uvek će dobro doći, bilo da se otkriju neki novi kvarovi ili da se dobije potvrda da je sve u redu. U svakom slučaju treba skinuti kamenac i ispolirati zube od pigmenata hrane, kafe, drugih napitaka i nikotina, koje običnim redovnim pranjem zuba ne možemo ukloniti.

Često se dešava da vas ništa ne boli, jer je zub mrtav, a pri pregledu se ustanovi da on ima gnojnu kesicu ili cistu na vrhu korena za koje i ne znate a kao žarište štetno utiče na ceo organizam.

Takođe amalgamske plombe ,kao“ tempirane bombe „,nakon skidanja, ispod kriju nekrotisane zube za koje se nikada ne zna kada će da zabole, a učestale su i alergije na živu iz amalgama.

Novi trendovi,u svim oblastima pa i u stomatologiji bacaju akcenat na estetiku. Imati bele zube postaje imperativ lepog osmeha, a time i zadovoljne osobe. Amalgamima je potpuno odzvonilo, ako imate još koji, obavezno ga promenite u belu helio plombu jer je to početak trke za blistavim zubima.

Prirodno tamniji, ili pak iskrivljeni zubi, ne moraju više biti takvi,možemo ih izbeleleti hemijskim putem, pomoću Helio ili porculanskih kruna, a ispraviti, fiksnim protezama za ispravljanje zuba, ili brušenjem i stavljanjem pod krune.

Kod pojedinih ljudi zubi su potpuno zdravi, ali često imaju upale desni i neprijatan zadah. Tada treba posumnjati na početak paradontopatije. Treba iskiretirati džepove, gde se zadržava hrana koja dovodi ne samo do neprijatnog mirisa, već i do upale potpornog tkiva zuba, koje se završava klaćenjem i ispadanjem.

O pokvarenim zubima koji bole ne treba ni govoriti, jer vas oni nateraju da posetite stomatologa iako nemate tu naviku.

Takođe su opasni i zaostali neizvađeni korenovi koji ne bole, ali kao žarišta ugrožavaju srce, zglobove, kosti, uvećavaju sedimentaciju.


I na kraju gubitak zuba, na koji ste se već navikli i ne smeta vam kao tihi ubica iz potaje, dovodi do oboljenja organa za varenje jer se hrana dobro ne sažvaće, a opterećenje zglobova uzrokuje glavobolje.

Za dame vrlo važna činjenica da gubitak zuba povećava boranje lica kojie nikakva šminka ne može da sakrije .

Zato dajte prioritet onome o čemu se gotovo i ne razmišlja dok ne zaboli. Sredite svoje zube pa ćete time ne samo vi biti zadovoljni već i vaša okolina.

U slučaju kada se ne mogu uraditi porculanski mostovi, najbolju estetiku, funkciju i udobnost pružaju, trenutni hit u svetu Valplast najlonske proteze bez kukica.

Hajde da se bar jednom godišnje vidimo uz blistav osmeh.
Stomatološka ordinacija beograd. Stomatološka ordinacija Vračar. Stomatološka ordinacija Metohijska. stomatološka ordinacija Zvezdara. stomatološka ordinacija Janka Lisjaka. zubar beograd. zubar vračar. Stomatolog Beograd. Stomatolog Vračar. Stomatološke usluge Vračar.  zubar zvezdara. Stomatološke usluge beograd. Iskusan stomatolog. Iskusan zubar. Iskusan zubni lekar Beograd. Stomatološki pregled, stomatološki saveti, stomatološke konsultacije i kontrole su besplatni. Dečija preventivna stomatologija (sa uključivanjem ortodonta koji već u periodu smene zuba može da predvidi moguće anomalije i da ih na vreme mobilnim protezama reši, kao i uspešno rešavanje već postojećih anomalija zuba i vilica pomoću fiksnih aparata). Jeftine stomatološke usluge Beograd. Jeftin zubar. Jeftin stomatolog beograd. Jeftina stomatološka ordinacija Beograd. Jeftine stomatološke usluge Vračar. Lečenje gangrene, višekorenih zuba. Plombe izrađene kompozitima poslednje generacije, vrhunske estetike.Najsavremenija protetika, Valplast proteze, fleksibilne-bez kukica, titanijum totalne proteze, metalo keramičke krune i mostovi. Vađenje zuba i kompletna oralna hirurgija. Izbeljivanje zuba Beograd, izbeljivanje zuba Vračar. Zubni nakit.Uklanjanje kamenca. Stomatolog sa dugogodišnjim iskustvom, estetska stomatologija, beljenje zuba, dermalni fileri u stomatologiji, anti –age u stomatologiji, dentalni turizam, ortodoncija, fiksne proteze
Dentist's Advice

You should visit your dentist at least once a year to check the condition of your teeth and soft tissues in the mouth.

An examination with well-meaning tips is always good, either to detect problems, or to get a confirmation that everything is fine. In any case, you should remove calculus and polish the teeth from the pigments of food, coffee, other beverages and nicotine, which can not be removed by regular teeth brushing.

It often happens that you do not feel any pain, because the tooth is dead, and during the examination it is established that it has a purulent bag or a cist on the top of the root, that you do not know about and it can have a harmful influence on the whole body.

Amalgam fillings, like "time bombs”, after removal, can also hide necrotic teeth for which you never know when can start to hurt, and there are also frequent allergies on mercury from amalgam.

New trends, in all areas of dentistry, throw emphasis on aesthetics. Having white teeth becomes an imperative to a beautiful smile, and thus to a satisfied person. Amalgams are gone, if you still have any left, be sure to change it to white Helio fillings because it is the beginning of the race for glittering teeth.

Naturally darker, or crooked teeth, no longer have to be like that. We can whiten them with chemical substances, with Helio or porcelain crowns, and correct them with fixed braces that straighten teeth, or by filing down and putting the crowns on.

Teeth can be completely healthy, but you can have inflammation of the gums and bad breath. Then you should start to suspect of periodontitis. You should clean the pockets, where the food preserves. It leads not only to bad breath, but also to inflammation of retaining tissue of teeth, which ends with oscillation and relegation.

Not to mention teeth that aches, because they force you to visit the dentist even though you do not have a habit of doing so.

Roots that are not removed that do not ache are also hazardous, as sources of endangering the heart, joints, bones, or increasing blood sedimentation.

And at the end, the loss of teeth, that you are already accustomed to and it does not disturb you, as the silent killer, leads to disorders of peptic organs because the food is not well chewed, and the load of joints causes headaches.

For the ladies a very important fact is that the loss of teeth increases wrinkles which no make-up can hide.

So give priority to that which is almost not considered until it hurts. Fix your teeth and make yourself happy.


In case you can not do porcelain bridges, the best aesthetics, function and comfort offers, the current hit in the world - Valplast nylon prosthesis without hooks.

Let's meet at least once a year with a bright shining smile.

Design by: Tipping Point
Comments