O nama - About Us

O nama

Stomatološka ordinacija DENTAM
Mr sci. dr Mirjane Abramović Popović
pruža sve vrste stomatoloških usluga u prijatnom i opuštajućem ambijentu.

Stomatološka ordinacija Dentam osnovana je 01. 06. 1988. godine, registrovana 01. 03. 1992. godine i licencirana 01. 05. 2009. godine.

Mr sci dr Mirjana Abramović Popović, vlasnik ordinacije, neguje trend porodičnog stomatologa i prati već 4. generaciju pacijenata. Potvrda njenog 27-godišnjeg iskustva je „Zahvalnica za izuzetan doprinos razvoju privatne stomatološke prakse u Srbiji“, dodeljena od Komore privatnih doktora stomatologije Srbije.

U ordinaciji se pružaju sve vrste stomatoloških uskuga: preventivnih, konzervativnih, oralno -hirurških, protetskih, estetskih i anti –aging. U prijatnom ambijentu, oplemenjenom zelenilom, uz zvuke muzike ili tv program strah i neprijatnost od intervencije potpuno nestaju.

Nakon razgovora, pregleda, analize rendgen snimaka zuba postavlja se dijagnoza i pravi plan rada u koji se uključuju iskusni specijalisti iz oralne hirurgije i ortopedije vilica, koji su saradnici, konsultanti i, zajedno sa tehnikama Janjić i Aspida, predstavljaju tim ordinacije Dentam.


Dr Mirjana će uvek naći najbolje, najkvalitetnije i finansijski najpovoljnije rešenje vaših problema, poučena dugogodišnjim iskustvom u praksi, ali i istraživanjima kvaliteta stomatološke zaštite i komunikacije sa pacijentima u svom magistarskom radu.

Mr sci dr Mirjana Abramović Popović redovno prati sve trendove savremene stomatologije kako u pogledu materijala tako i u pogledu metoda, posećujući kongrese, sajmove, simpozijume, predavanja, kurseve, o kojima svedoči velik broj potvrda i sertifikata.

 

Takođe, ordinacija je začetnik dentalnog turizma i pacijenti ordinacije nalaze se u Kanadi, Americi, Australiji, Južnoafričkoj Republici, Egiptu, Japanu, Rusiji, Grčkoj, Francuskoj, Nemačkoj, Holandiji, Belgiji, Švajcarskoj, Danskoj, Austriji, Italiji, Španiji i Velikoj Britaniji. 

Ordinacija radi po principu zakazivanja i pre i popodne, takođe su mogući dogovori i vikendom ukoliko je nešto hitno.

Pratite nas: Facebook
Stomatološka ordinacija beograd. Stomatološka ordinacija Vračar. Stomatološka ordinacija Metohijska. stomatološka ordinacija Zvezdara. stomatološka ordinacija Janka Lisjaka. zubar beograd. zubar vračar. Stomatolog Beograd. Stomatolog Vračar. Stomatološke usluge Vračar.  zubar zvezdara. Stomatološke usluge beograd. Iskusan stomatolog. Iskusan zubar. Iskusan zubni lekar Beograd. Stomatološki pregled, stomatološki saveti, stomatološke konsultacije i kontrole su besplatni. Dečija preventivna stomatologija (sa uključivanjem ortodonta koji već u periodu smene zuba može da predvidi moguće anomalije i da ih na vreme mobilnim protezama reši, kao i uspešno rešavanje već postojećih anomalija zuba i vilica pomoću fiksnih aparata). Jeftine stomatološke usluge Beograd. Jeftin zubar. Jeftin stomatolog beograd. Jeftina stomatološka ordinacija Beograd. Jeftine stomatološke usluge Vračar. Lečenje gangrene, višekorenih zuba. Plombe izrađene kompozitima poslednje generacije, vrhunske estetike.Najsavremenija protetika, Valplast proteze, fleksibilne-bez kukica, titanijum totalne proteze, metalo keramičke krune i mostovi. Vađenje zuba i kompletna oralna hirurgija. Izbeljivanje zuba Beograd, izbeljivanje zuba Vračar. Zubni nakit.Uklanjanje kamenca. Stomatolog sa dugogodišnjim iskustvom, estetska stomatologija, beljenje zuba, dermalni fileri u stomatologiji, anti –age u stomatologiji, dentalni turizam, ortodoncija, fiksne proteze

About us

Dental practice DENTAM founded by
Mr sci. dr Mirjana Abramović Popović
offers all types of dental services in a pleasant and relaxing ambient.

Dental Practice was founded on 01. 06. 1988, registered on 01. 03. 1992 and licensed on 01. 05. 2009.

MSc Mirjana Popovic Abramovic, owner of the practice, is family dentist and follows the 4th generation of patients. Confirmation of her 27-year experience is "The Appreciation for outstanding contribution to the development of private dental practice in Serbia", awarded by the Chamber of Private dentists Serbia.

The ordination provides all types of dental Dental services: preventive, conservative, chirurgy, prosthetics, aesthetic and anti-aging. In pleasant surroundings, with plants, the sound of music or TV program fear and discomfort of intervention completely disappear.


After the conversation, checkup, analysis of X-rays of teeth, diagnosis is made and the work plan which includes experienced specialists in oral surgery and orthodontics, who are collaborators, and consultants, together with technical services Janjic and Aspida.


Dr Mirjana will always find the best, highest quality and financially favorable solution of your problems, taught by many years of experience in the practice. Her master's thesis is on the quality of dental care and communication with patients.


MSc Mirjana Popovic Abramovic regularly monitors all the trends of modern dentistry, both in terms of materials and in terms of method, visiting conferences, fairs, symposiums, lectures, courses, as confirmed by a large number of certificates.Also, this dental practice is the pioneer of dental tourism. Patients are located in Canada, America, Australia, South Africa, Egypt, Japan, Russia, Greece, France, Germany, the Netherlands, Belgium, Switzerland, Denmark, Austria, Italy, Spain and the UK.

The ordination works on the principle of scheduling appointment, in the morning and in the afternoon, and it is also possible to contact us in case of emergency.

Follow us on Facebook

Design by: Tipping Point

Comments