Cenovnik - Price List

Cenovnik stomatoloških usluga za 2010. godinu
Cene su iskazane u dinarima


Dental services price list for 2010
Prices are in dinars

 • 1 specijalistički stomatološki pregled
 • 2 specijalistički stomatološki pregled sa izveštajem
 • 3 vađenje mleč. zuba
 • 4 plombiranje mleč. zuba
 • 5 lečenje mleč. zuba
 • 6 zalivanje fisura
 • 7 kompozitni ispun Ikl .,III,IV
 • 8 kompozitni ispun II kl.
 • 9 kompozitni ispun MOD,MPD
 • 10 kompozitni ispunV KL.
 • 11 konz. nadograd. sa pul.kočić
 • 12 Hellio kruna
 • 13 Logan kočić +Hellio kruna
 • 14 Direkt.indirekt. prekriv.pulpe
 • 15 Vitalna i mortalna extirpatia
 • 16 Endodont.leč. jednok.zuba
 • 17 Endodont. leč. dvok.zuba
 • 18 Endodont. leč. trok.zuba
 • 19 Lečenje gangrene po seansi
 • 20 revisa punjenja
 • 21 Lokalna anestezija
 • 22 vađenje parodont.zuba
 • 23 rutinsko vađenje zuba
 • 24 komplikovano vađenje zuba
 • 25 hemostaza koncem 
 • 26 skidanje konaca
 • 27 obrada periapikalnog procesa
 • 28 kompl. vađ.impakt. umnjaka
 • 29 kompl..vađ.impakt.očnjaka
 • 30 Incizija apscesa
 • 31 Terapija alveolita
 • 32 Uklanj. zub.kamenca po vilici
 • 33 Poliranje zuba
 • 34 drenaža itr.parodont.apsces
 • 35 kiretaža džepa i apl.leka
 • 36 metalo keramička kruna
 • 37 skidanje krune
 • 38 livena nadogradnja
 • 39 parc. akrilatna proteza
 • 40 parc. Valplast proteza
 • 41 totalna akrilatna proteza
 • 42 podlaganje proteze
 • 43 žabica
 • 44 reparatura proteze
 • 45 beljenje zuba po zubu
 • 46 dečija proteza 
 • 47 monoblok 
 • 48 fiksni aparat
 • 49 specijalistička kontrola
 • 50 obrada kanala + lek
 • 51 punjenje kanala 
 • 52 reparatura 1 zuba valplast 
 • 53 valplast žabica   ¾ zuba
 • 54 beljenje zuba 1 zub            
 • 500.00
 • 1000.00
 • 500.00
 • 1000.00
 • 500.00
 • 500.00
 • 1500.00
 • 2000.00
 • 2500.00
 • 1000.00
 • 4000.00
 • 4000.00
 • 5000.00
 • 1000.00
 • 2000.00
 • 3000.00
 • 4000.00
 • 5000.00
 • 2000.00
 • 2000.00
 • 250.00
 • 1000.00
 • 1500.00
 • 3000.00
 • 2000.00
 • 1000.00
 • 5000.00
 • 5000.00
 • 5000.00 .
 • 1000.00
 • 1000.00
 • 1000.00
 • 1000.00
 • 2000.00
 • 1500.00
 • 8000.00
 • 1000.00
 • 4000.00
 • 17000.00
 • 25000.00
 • 25000.00
 • 2000.00
 • 3000.00
 • 2000.00
 • 1000.00
 • 20000.00
 • 40000.00
 • 60000.00
 • 1000.00
 • 1000.00
 • 1000.00
 • 5000.00
 • 15000.00
 • 1000.00
Comments